Pt1000 givare resistans

Resistansen relaterad till temperaturen, gällande platina element PT1000. En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Resistansen relaterad till temperaturen, gällande platinaelement PT1000.

Enligt IEC7(1985), DIN 437(1980), BS 19(1984). Allmänt temperaturgivare; Resistanstabell, PT1(PT1000); Resistanstabell, NTC-. Förutom de typer vi lagerför kan vi ta fram specialanpassade givare för att . Referensgivare för kalibrering – SPRT; Industriella platinagivare – IPRT; Filmelement.

Vid sidan av termoelement och Pt100-givare kan beröringsfri mätning med . För att få nåt användbart ur en PT givare, så skall den matas via en konstant . Pt100-givare tillverkas av Kimo Instrument. Vi har ett brett utbud av resistanstemperaturgivare (RTD) som t ex PT10 PT25 PT50 PT1000. Generella egenskaper för en RTD-givare är hög noggrannhet . Några resistans- och temperaturvärden enligt denna formel finns i tabell Utsignal från PthO-givare och termoelement typ K. Ett problem med Pt10 Pt10och liknande givare är att resistansändringen är så liten att man knappast får dräglig upplösning om man . Pt10står ju just för att givarens resistans vid grader är 10ohm. Om givaren ändå skulle ha haft en resistans i storleksordningen .

TES Pt10används i värme- och kylanläggningar etc. Temperaturelementet avkänner kontinuerligt temperaturen och ändrar sin resistans i. Finns i många olika varianter; PT10 PT100. PT100: I industriapplikationer är PT1den vanligaste typen och är den vi har mest . Jag har en PT10universalgivare (200°) som jag har monterat i min. Resistansen hos den kabel som används adderas på givarens och ger . Analoga ingångsmodul temperaturmätning används för att mäta analoga temperaturgivare (Ni10LG, PT10DIN).

Mäter temperatur, resistans och spänning; Hög upplösning och noggrannhet; Data kan hämtas via modem; För användning med PT100- och PT1000-givare.