Pigtailkateter

Den kallas också stent, splint, dubbel-J-kateter eller pigtailkateter. En ytterligare variant, då man vill dränera en njure, är en pigtailkateter, varvid man går upp till njuren via urinröret till urinblåsan och vidare upp i urinledaren. CachadPigtailkateter – information till patient.

RUTIN Dubbel pigtailkateter – inläggning, byte och dragning. Innehållsansvarig: Marianne Fehrling, Specialsjuksköt, Urologimottagning (marfe2). Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Kir. Om du fått en inneliggande slang så kallad pigtailkateter kan det hända att du upplever ökade trängningar och ibland sveda vid vattenkastning .

Patient med förträngning på höger urinledare som inför operation behöver avlastas med en dubbel pigtailkateter. Och på tisdag så läggs jag in för att sätta in en pigtailkateter i njuren (om jag vill) för att avlasta den så att jag inte ska ha ont längre. Information till patient och eventuellt närstående om varför en nefrostomi behöver läggas in samt vad det innebär.

Innan beslut om inläggning av nefropyelostomikateter bör kontakt tas med radiolog. Dubbel pigtailkateter bör undvikas i detta sammanhang på . Styrdokument Lapplands Barnklinik Gällivare-Kiruna. Deriden, renal pelvise drenaj amaçlı pigtail kateter uygulaması amacı ile kullanımlaktadır. Tek kullanımlık ve steril paketlerde sunulmaktadır.

Blev långt men jätte tacksam för feedback!

Borttagande av sten från njurbäcken via kanal från ryggen (genom huden). Kateter med knorr i njurbäcken och blåsa.