Petsäkert vägguttag konstruktion

Att ha jordade och ojordade uttag i samma rum, är förbjudet. I petsäkra uttag är det t ex en liten lucka, som måste petas åt sidan innan stickproppen sätts in. Jag ser nu att mina gamla ojordade vägguttag är livsfarliga för min lilla son som gärna ska få vara lite hos sin pappa.

Håller på att fixa i ordning mitt kök och skall sätta in ett par udda typer av vägguttag. När min elektriker fick syn på dessa ville han inte montera . Armaturen har ett vändbart “lock” med petsäkert, dubbelt jordat uttag med en vippströmbrytare. Armaturen är godkänd för genomgående installationsledning.

Energisnål konstruktion gör att homeplug-enheterna sätts i standby-läge när ingen . Jordfelsbrytare och petsäkra, jordade uttag skall vara standard. Data uttag RJ infällda 2-vägs oskärmade i första hand. Smidigt och smart popup-uttag att sätta i skrivbordet eller i köksbänken.

Malmbergs Grenuttag med Jord och Brytare m har ett petsäkert uttag. Generellt skall alla uttag vara 2-vägs, utförda för 16A och vara i petsäkert utförande.

Jordat och petsäkert med två USB-uttag (1A). Dammskyddad konstruktion för lång livslängd. Två petsäkra testuttag för Ø4mm testprober, en på.

Petsäker i säkringshållarens samtliga lägen. Petsäkert vägguttag Tryckknapp belysning Jordat vägguttag i badrum. A Volta Konstruera första elektriska batteriet 179 den s k Volta stapeln. Att ha petsäkra uttag är en enkel säkerhetsåtgärd.

Rätt till mått- och konstruktionsändringar förbehålles.