Jordade kontakter i ojordade uttag

Men då en jordad kontakt går i ett ojordat uttag så borde det inte vara någon elsäkerhetsmäsig felaktig koppling tycker jag. Varför inte jordade och ojordade uttag i samma rum? Byta ojordade eller dra fram för jordade uttag?

Varför passar jordade kontakter i ojordade uttag men inte tvärtom? Ett jordat uttag är precis lika farligt som ett ojordat att sticka in nånting i. Passar både i jordade och ojordade uttag. Ett icke jordat uttag har två ledare: Svart fas och blå nolla.

Att ha jordade uttag innebär större säkerhet än ojordade. I en strömbrytare är det antingen kontakt mellan de två anslutningarna, eller så är det inte . Vi har idag mängder av hus där uttagen är ojordade. Du får aldrig försöka ansluta en ojordad kontakt till ett jordat uttag. Att göra tvärtom, det vill säga att ansluta en jordad kontakt till ett ojordad . Hejsan håller på att jorda en kontakt (var ogjordad innan) är en gammal.

Bild 1) Ojordad stickkontakt, passar bara i ojordade uttag. Bild 2) Ojordad stickkontakt, passar både i jordade och ojordade uttag. Det är förbjudet att blanda ojordade och jordade uttag i samma rum.

Runda stickkontakter är ojordade och passar bara i ojordade uttag .