Navtex stationer

Navtex (navigation telex) is an international service that provides navigational and. CachadLiknandeÖversätt den här sidanför dagar sedan – NOTE. The availability of Navigational Warnings on the web does not relieve Masters of the .

The NAVTEX Database is information source for all NAVTEX stations all over the world. It is regularly updated from the Admiralty List of Radio Signal (ALRS). GUARANTEED range of 2NM – however, many achieve 4NM – with transmission power of kW by day and . Den logiskt lagde har nu slutit sig till, att upp till olika NAVTEX-stationer kan sända jorden runt samtidigt och upprepa sina sändningar var .

Be certain your NAVTEX receiver has been properly programmed with proper NAVTEX station and subject identifiers. Maritime Navtex, RTTY and FAX transmissions retrival and archiving. The Atlantic Barents Sea Navtex station list. Jag får in Navtex-sändningarna från Grimeton endast sporadiskt. Mottagningen under sparayhooden blev lika bra för för alla stationer jag . Coordinates of the receiving station: 57.

VHF-stationer och Navtex-stationer runt om i världen?