Nanoteknik risker

Det finns kunskapsluckor om nanoteknikens risker, t. Trots det, läggs blygsamma forskningsresurser på att ta reda på riskerna med nano. Så länge det saknas bra modeller för att bedöma risker, .

Antalet konsumentprodukter med nanoteknik har på bara fem år ökat från till fler än 1000. Hur stora risker medför egentligen nanotekniken? Nanoteknologi kan skapa suveränt material, men med delvis okända hälsorisker. Känt är dock att vissa pyttesmå partiklar kan tränga in i . Nano har gått från att vara någonting hett och spännande till att bli något. Här gäller det att snabbt skaffa sig en karta över möjliga risker.

De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö. Inte bara de tekniska egenskaperna, utan även de farliga . Risker när nanoteknik lämnar laboratoriet. Nanoteknik har hittills främst hanterats i laboratoriemiljö.

Nanotekniken utvecklas snabbt och nanomaterial förekommer i dag i till exempel livsmedel, kosmetika, textilier, färger, sportutrustning och . Nanotekniken och nanomaterial har använts kommersiellt sedan. En kunskapssammanställning om risker med nanoteknik för hälsa och .

Extremt små partiklar, så kallade nanomaterial, förekommer i smink, bildäck och textilier, och användningen ökar i takt med att nanotekniken .