Hur fungerar nanoteknik

Vi går igenom allt från nanoteknikens början till hur nanoteknik används idag,. Med nanoteknik menas teknik eller tekniska detaljer som är – 1nanometer i storlek. Nanoteknik (även kallad atomslöjd) betecknar teknik med en storlek lämpligt mätbar i nanometer.

Det kan användas inom elektronik och materialteknik, men . Denna broschyr vill redogöra för vad nanoteknik är och vad den kan erbjuda den europeiska. Framtida användning får visa hur väl detta fungerar. Programmet kommer att handla om hur nanoteknik kan ändra vårt.

Vi har identifierat några applikationer som skulle kunna fungera och nu . Nanoteknik är ett stort och högaktuellt forskningsområde med tillämpningar inom allt. Nanoteknik, eller atomslöjd som det kallades i början, är en en medveten. Inom nanoteknik är det saker som är mellan och 1nanometer, förkortat.

Hur fungerar egentligen denna typ av ytbehandling?

Dett beror på att nanotekniken fyller ut groparna så att smutsen inte kan fästa på materialet. Redan idag används nanoteknik just för att lösa problem för fattiga länder. Mats Anderbok: Hur bra fungerar det egentligen med folsyra som . Inom nanotekniken använder man inte millimeter för att ange längder, man mäter i stället i. Beroende på hur man rullar flaken kan man uppnå olika egenskaper hos. Man har även lyckats visa att nanorör kan fungera som transistorer.

Nanoteknik är på frammarch inom flera områden. Frågor, svar, kommentarer, tips och råd på hur du kan göra, allt finns här! Ett enzym fungerar som en katalysator och medverkar till exempel vid matspjälkningen. Vilket av alternativen A-D beskriver bäst vad nanoteknik handlar om? Tillsammans med kollegorna Gunnar Höst och Karljohan Lundin . Anna Charlotta Gunnarsson samtalar med Maria Strömme om nanoteknik.

Vi tar upp ämnen som DNA-teknik, klimatförändringar och hur läkemedel fungerar. Tekniken fungerar tack vare nanotrådar av zinkoxid som när de tänjs eller böjs genererar elektricitet. På alla sidor under de senaste åren och bara hört ett nytt ord nanoteknik.

Prenumerera: Testa din IQ i Illustrerad Vetenskaps stora IQ-test. Nanoteknik ger suverän bildkvalitet i framtidens plattskärm.