Makey makey spel

A Studio for Makey Makey Games, feel free to add more! CachadLiknandeÖversätt den här sidanmars 20- You can use the regular controls, but it is more fun if you do this with a MaKey MaKey. Bongos Play some bongo drums with the space bar and left arrow.

Syfte: Eleverna får möjlighet att förstå hur teknik fungerar vilket kan väcka ett teknikintresse hos både pojkar och flickor. Till exempel kan eleven i slöjden sy sin egen handkontroll för TV-spel. Du kan använda Makey Makey tillsammans med Scratch.

Med MaKey MaKey kan du styra datorn med bananer, trolldeg, vattenglas eller nästan.

Varför inte göra ett bananpiano eller spela Super Mario med trolldeg? Om du har tillgång till Makey Makey kan du koppla den till din fantasisynth, som du skapat i Scratch, och spela musik på riktiga äpplen! Inled med att återkoppla till första makey makey-tillfället om ni haft det. Om det är första gången med makeymakey, förklara hur den fungerar . Här kommer all info om Frippes workshop om Makey Makey på Learning. Prova att göra ett Inte röra tråden-spel som spelar ett högt ljud varje . Makey Makey är en liten pryl som jag skrev om för strax över ett år sedan.

Då var det ett Kickstarter-projekt som sökte dina pengar. Du och dina elever behöver grundkunskaper i programmeringsverktyget Scratch.

Med Makey Makey kan du göra vad som helst till en tangent på. Du kan tillexempel spela spel med egengjorda knappar av lera, spela piano . Makey Makey är mer än att bara spela på bananer. Makey Makey modulen ansluts med micro-USB till datorn. När Den är ansluten kan den och alla andra LittleBits ingångsmoduler användas för att styra vänster . New Invention: Makey Makey GO: Invent Everywhere, Invent Now. Genom att koppla in Makey Makeyn, och koppla den till olika elektriskt.

Makey Makey, klipp-och-klista-saker och dina bästa läroplansglasögon. Makey Makey för att kunna spela Guitar Hero.