Magnetisk flödestäthet

B-fältet, magnetisk flödestäthet, är ett av två sätt att betrakta magnetfält (det andra sättet är H-fältet). Magnetiskt_flödeCachadLiknandegenom en viss yta är produkten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och arean A:. Magnetiskt flöde mäts i enheten Wb (weber) eller Vs (volt-sekund).

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Då µ är en konstant på 00xπx10-så är Magnetiska fält. Svar: Den påverkas av den magnetiska flödestätheten 0×10-5T . Den sammanlagda mängden kraftlinjer som passerar en yta, magnetiska flödet Φ, har i SI enheten weber, Wb (voltsekun Vs).

B, det magnetiska fältets styrka; enhet tesla (T). Fysikmagnetiskt flöde och flödestäthet. Fysik – Fält(gravitationella, elektriska magnetiska) del 1. Magnetiska fält uppkommer så fort ström flyter genom en ledare, och bildar. Magnetiska fält mäts som magnetisk fältstyrka, H, och magnetisk flödestäthet, .