Jordspett granngården

Jordspettet används för att få en bra jordning på elstängslet. Du ska använda ett jordspett per joule och de bör sitta på ett cirka meters avstånd. En solcellspanel med inbyggdt jordspett och hållare för aggregat. Granngårdens Batteriaggregat är anpassat särskilt för lite mindre stängsel.

Solcellspanel med jordspett 6W kan användas för att underhålla batteriet. Såg nu att du hade armeringsjärn som jordspett. Armeringsjärn brukar vara rostiga = sämre effekt. Fritid › Trädgård › Elstängsel och StaketCachadLiknandeMed galvaniserad ledare.

Används för att ansluta elaggregatet till elstängsel eller jordstolpe. Man behöver inte nödvändigtvis köpa jordspett för 1kr styck. Cachadmaj 20- Jordspetten på granngården har ett hål med en mutter, ska man skruva fast matarkabeln där? Måste man köpa jordspett för 80kr stycket?

Nytt i kartong, överblivet vid flytt från gård fastighet. Prutar ejExtremt starkt nätaggregat för . Att flera jordspett kan behövas vid torr mark, samt vid starka aggregat. Se rekommendation till den aggregatmodell som du har. Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN.

Tillsammans med Granngården arbetar vi offensivt med att skapa förutsättningar. Gör din beställning via telefon 0771-24eller på granngården. Säljer vårt elstängselaggregat från Granngården tillsammans med två jordspett. V, 7J, kapacitet 9700W utan belastning.

Letar själv jordspett och trodde man kunde hitta det på granngården billigt men . Gjutformen fästs med jordspett (som vi även säljer) och monteringen tar halva tiden jämfört med traditionella gjutformar. Uppfödning av kalvar och kvigor är utlejd till granngården. Sedan så var det el till stängsel som skulle fixas.

Jag och O grejade med trå isolatorer, jordspett och åskledare.