Jordspett till elstängsel

För att ett elstängsel skall fungera riktigt så krävs det att aggregatet är optimalt. Utan jordspett får du ingen ström i staketet och alltså ingen stöt av stängslet. Elstängsel Franska Elbandet Aggregat – jordspett .

Du vet att elstängsel håller dina djur säkra vare sig det är tillfälliga eller permanenta stängsel. Strömmen i marken går tillbaka till aggregatet genom jordspettet. Jordspett för att jorda ditt elaggregat och elstängsel.

Jordspett som slås ner i marken för att jorda elaggregat till elstängsel.

När man ska slå ner fler jordspett för elstängsel så får man inte slå ner dem för nära varandra, speciellt inte om marken är torr och har dålig . Häst › HästmänniskaCachadLiknandejuli 20- Jag och min man är inte riktigt överrens. Kan man använda armeringpinnar som jordspett? Används för att få bra jordning på elstängsel. Används för att ansluta elaggregatet till elstängsel eller jordstolpe.

Nu när det är torrt i marken är det vanligaset felet i ett elstängsel dålig jordning av. Anledningen till att det behövs så många jordspett är att det alltid ska vara . Jordspett är också vanliga som återledare i elstängselanläggningar. När ett djur eller människa vidrör elstängslet och samtidigt står på marken, sluts en elektrisk .

Som användare av ett elstängsel måste man givetvis se till att inte. För de mest kraftfulla aggregaten innebär det upp till jordspett och i . Anledningen till att det behövs så många jordspett är att det ska alltid vara. Man får inte jorda elstängslet närmare byggnader, annan jordning, vatten-, el-, . En tumregel för antal jordspett är: “Lika många jordspett som elstängselaggregatets. De vanligaste felen med elstängsel är dåliga kopplingar, bristfällig jordning och läckage.

Använd minst två varmförzinkade en meter långa Olli-jordspett av stål. Jordspett Jordspett för att jorda ditt elaggregat och elstängsel. Jordspettet slås ner i marken och flera jordspett kan kopplas ihop.

Jordning med minst st DeLaval jordspett med meters avstånd. Kom ihåg att elstängslet inte kommer att fungera om jordningen är. I de flesta fall behövs upp till 6-jordspett för ett permanent elstängsel. Om du ska använda många jordspett så håll rejält avstånd mellan . När det gäller elstängsel så slår många ned ett jordspett i marken vid .