Intyg om utförd lägeskontroll

Om markarbetena redan är utförda görs en finutstakning innan. Intyg om utförd lägeskontroll eller kontrollbevis är exempel på sådana . Intyg om utförd lägeskontroll skickas till bygglovsavdelningen.

Intyget fungerar som underlag för slutbesked. Om utstakning och lägeskontroll krävs för den planerade. Ibland vill kommunen ha ett intyg som visar i vilka objekt man medverkat i. Lägeskontroll innebär att en inmätning av byggnationens grundkonstruktion utförs. Ett intyg om utförd Lägeskontroll skickas till fastighetsägaren.

Vid genomgång av beviljade bygglov har har kontoret upptäckt att ni har missat detta, varför TK har utfört lägeskontroll. Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen. Intyg på utförd lägeskontroll skall lämnas till stadsbyggnads- förvaltningen. Utstakning och lägeskontroll skall utföras av personal med mätningsteknisk kompetens.

Detta för att undvika dyra flyttningar om det blivit fel. Skicka in ett intyg till bygglovsavdelningen om att lägeskontrollen är utförd. Att tänka på vid utsättning och lägeskontroll.

Utsättning och lägeskontroll skall utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet.