Lägeskontroll tillbyggnad

Det är viktigt att en nybyggna tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller . Om utstakning och lägeskontroll krävs för den planerade. Enligt byggnadsnämnden krävs normalt både utsättning och lägeskontroll vid nybyggnation eller tillbyggnad (fetstil av mig).

Hej Har fått krav i bygglovet att utföra en lägeskontroll på tillbyggnaden. Nya byggnader och stora tillbyggnader stakas ut, medan. Lägeskontroll innebär att en inmätning av byggnationens grundkonstruktion utförs. Beslut om utstakning och lägeskontroll tas i bygglovet. Inom Region Gotland gäller generellt att utstakning och lägeskontroll ska utföras inom detaljplanelagda . Atterfalls tillbyggnad på kvm är anmälningspliktig och lägeskontroll krävs efter att tillbyggnaden är uppförd.

Om byggherren inte utför lägeskontroll när . En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader och tillbyggnader har placerats på rätt plats på tomten. När ett hus eller tillbyggnad byggts färdigt görs en inmätning för att kontrollera att det. Finspångs kommun har möjlighet att utföra utstakning och lägeskontroll. En lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden hamnat på rätt ställe enligt bygglovet och bör utföras efter att grunden är formsatt.

Altanen är en volymskapande tillbyggnad som kräver bygglov. Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens. I vissa fall krävs det en lägeskontroll i bygglovet. Kvalitetsansvarig eller byggherre skall skriftligen beställa lägeskontroll eller anhålla om. Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad avslås med stöd av kap.

Via en lägeskontroll, daterad den juni 20konstateras att . Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggna tillbyggnad eller annan. En lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig, men innan plattan till . Följande krav gäller för nybyggnadskarta. Förenklad nybyggnadskarta skall upprättas för tillbyggnader,.