Grannemedgivande blankett

För anmälningsärenden som får utföras utan bygglov enligt ändring 2014-07-i plan- och bygglagen (2010:900),. Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala . Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL.

Blankett för grannemedgivande PDF (pdf, 4 kB). Ansökan om förhandsbesked länk till annan webbplats, . Har ni någon mall för grannemedgivande som man skulle kunna använda sig av? Jag planerar att bygga en komplementbyggnad.

Du kan leta bland alla tjänster och blanketter i bokstavsordning. Letar du till exempel efter anmälan till förskolan kan du avgränsa söket . Här hittar du det samlade blankettarkivet för Värmdö kommun. I vänstermenyn hittar du blanketter sorterade enligt ämnesområden.

Blanketter för bygglovsansökningar väljer du i vänstra menyn. PDF-blanketterna är ifyllbara från datorn och kan sedan skrivas ut på skrivare. Ansökan och anmälan görs på ansökningsblankett som du lämnar in till oss i pappersform eller via e-post. Här har vi samlat alla blanketter som rör överförmyndarnämndens verksamhet. Blanketterna är sorterade efter innehåll under rubriker, och sedan i grupper.

Utöver denna blankett ska en kopia på aktuell situationsplan bifogas som är daterad och påskriven av berörda . Här hittar du några av de mest efterfrågade blanketterna. Söker du andra blanketter klicka på länken nedan. Open e-Platform är en e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak.

Blankett; Situationsplan, måttsatt; Planritning; Fasadritningar. Fasadritningar; Grannemedgivande om närmare gräns än m . Ansökan om rivningslov och marklov gör du på samma blankett som ansökan om bygglov. Blankett för anmälan av värmepump finns i Blankettarkivet.

Du kan själv gå in till grannen med en blankett för att få ett grannemedgivande.