Energi möjligheter och dilemman tredje upplagan

Ingenjörsvetenskapsakademiens Energi och Miljöråd och Kungl. Projektledare: Elin Vinger, IVA (tredje reviderade upplagan). Redaktör och ansvarig utgivare: Henrik Lagerträ IVA (andra upplagan).

Boken du håller i din hand är en ny upplaga av boken Energi – möjligheter och dilemman. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en . Boken du håller i din hand är den fjärde upplagan av Energi möjligheter och dilemman. Den första gavs ut En mindre omarbetning har skett sedan tredje . Energin som strålat ut från solens varma yta har TERMODYNAMIK.

Projektet Vetenskap vardag – Aspekter på energi har initierats av IVAs Energi- och Miljöråd tillsammans med KVAs Energiutskott. Vetenskapsakademien (KVA) tidigare tagit fram boken Energi – möjligheter och dilemman. Energiboken” har haft en stor åtgång och kommer nu ut i en tredje omarbetad upplaga. KVA) 20boken Energi – möjligheter och dilemman. Vetenskapsakademien (KVA) 20boken Energi – möjligheter och dilemman (även kallad Energiboken).

Tidigare utgåvor har snabbt tagit slut, och nyligen lanserade vi den tredje reviderade upplagan.