E contrario tolkning

Motsatsvis tolkning, att genom att se vad som är förbjudet i lagtexten motsatsvis kan sluta sig till vad som är tillåtet. Det är viktigt att komma ihåg att e contrario är . E contrario (latin motsatsvis) är ett sätt att tolka lagar och andra bestämmelser.

Det innebär att man drar slutsatser om vad som inte omfattas av en viss . Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla. Ett motsatsslut eller e contrarioslut innebär att domstolen gör en tolkning som . Motsatsvis, genom en e contrariotolkning av en rättsregel kan man ibland komma fram till det motsatta – exempelvis vad som är förbjudet eller tillåtet.

Innebär att man mer ser till syftet med lagen än till själva texten. Har försökt förstå innebörden av denna tolkning i ett halvår nu, har liksom inte satt sig. Du kan även lägga till betydelsen av E contrario själv. E contrario är ett sätt att tolka lagar och andra bestämmelser.

Hur ett avtal ska eller kan tolkas är omöjligt att ge ett kort och koncist svar på. Tolkning e contrario – innebär att avtalet tolkas motsatsvis. Extensiv: Att man utvidgar tolkning och går något längre än vad ordalagen vid.

Man syftar då på det som kallas ex analogia och e contrario.