Bipolär typ 3

Vid Bipolär III (bipolär typ 3) har man depressionsskov och vid medicinering reagerar på den antidepressiva medicinen och får ett hypomant eller maniskt skov. Kan ha hypersomni, hyperfagi (atypiskt) – När antidepressiva sätts in går patienten in i en hypomanisk fas. Mellan och procent av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom.

Hypomani utmärker typ II som relativt sällan utvecklas till typ I med svåra manier. Bipolär III: Depressiv episod OCH hypomani utlöst av. Utmattningsdepression, bipolär sjukdom, ADHD eller livskris?

Det finns bipolära tillstånd av olika slag, som kallas bipolär typ (mani och depression) och bipolär typ (hypomani och depression).

Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär I, för manodepressiv sjukdom. Bipolär III innebär att läkemedel mot depression utlöst en mani. Jag är inget ouppfostrat barn, heller ingen elak typ som bara försöker jävlas . Fick bedömningen idag av överläkaren på psyk; Bipo 3. Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Sjukdomsförloppet kan förändras med tiden, och därmed vilken typ av bipolär sjukdom man har.

Andel patienter med bipolär sjukdom typ I som behandlas med litium eller annan stämningssta-.