Bipolär sjukdom orsak

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i. Arv och miljö är båda viktiga orsaker till att man får bipolär sjukdom. Någon enskild orsak till bipolär sjukdom har inte identifierats, men man tror att såväl biologiska, psykologiska som sociala faktorer kan bidra .

Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär I, för manodepressiv sjukdom. Trötthet och passivitet kan också ha kroppsliga orsaker varför det kan vara . Både arv och miljö är viktiga orsaker till att man får bipolär sjukdom.

Läs mer om bipolär sjukdom, dess symptom och behandlingsmetoder. Med Din gåva kan Hjärnfonden stötta forskningen. Vincent van Gogh (1853–1890) är en av många konstnärer som tros ha lidit av bipolär sjukdom.

Att ha en bipolär sjukdom innebär att man i perioder växlar mellan en hypoman eller. Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd av oklar genes. Depression har oftast ingen tydligt utlösande orsak, är gradvis insättande . Bipolär sjukdom (manodepressivitet) innebär kraftiga svängningar i humöret, mer än normalt. Bipolär sjukdom präglas av omväxlande episoder av depression .

Det har visat sig att ärftliga faktorer är en viktig orsak till att vissa personer insjuknar i bipolär sjukdom. Mellan sjukdomsperioderna är man vanligtvis helt frisk. Depressioner och manier förekommer och påverkar patientens liv men episoderna eller sjukdomsförloppet uppfyller inte kriterierna för bipolär sjukdom. Den går inte heller in i detalj på vad orsakerna till sjukdomen är eller hur de olika medicinska.

Bipolär sjukdom är ett tillstånd där en person upplever två motsatta sinnestillstånd-en förhöjd sinnesstämning, som kallas maniska och nedstämdhet, som kallas . Bipolär sjukdom orsakar växlande sinnesstämning hos den drabbade. Maniska och depressiva faser vållar ofta obalans, oro och ångest hos denne. Se även avsnitten Bipolär sjukdom, Mani resp.

Det pågår ständigt forskning kring bipolär sjukdom. Vi behöver veta mer om tillståndets orsaker och sjukdomsmekanismer, om hur bipolära tillstånd hänger ihop .