Avvägningsprotokoll

Arbete: Väderlekstyp: Mätteknikers namn:. Vi plockade fram byggstartsmötets protokoll där vi ser att det står att byggarna ska ha ett avvägningsprotokoll på grunden. D IV a Avvägningsprotokoll för kartan 1:20000.

Avvägning eller nivellering är en metod för att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet. View other finding aid in original presentation ‘Post i NAD’. Husgrunden uppförs med kapillärbrytande skikt, underisolering 3mm samt direktslipad platta ca 1mm.

Avvägningsprotokoll skall lämnas till husköparen. Husleverantören frågar efter ett avvägningsprotokoll på bjälklaget, men har ju inget, däremot så har jag själv avvägt det med lång rätskiva och . PROTOKOLL OCH ANTECKNINGAR FRÅN FISKEVÅRDSFÖRENING. Innehåller början till olika projekt mätningar av olika slag.

Avvägningsprotokoll i papper i pärmar finns ? Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne. Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår . F- Detaljplaner, F5a – Detaljplaner Vittary F5b – Detaljplaner Dörarp, G1a – Kassaböcker, G1b. Avvägningsprotokollet fylls i av grundentreprenören efter att kontrollmätning utförs.

I de olika stegen ska erforderligt fästmaterial samt lossning av material . Bilaga 1: Avvägningsprotokoll Alderholmen. Hus- och anläggningsbyggnad (Skolverket, kursplan BYT1202). Detta ska fotodokumenteras Avvägningsprotokoll med höjd för varannan meter angivet ska överlämnas till beställaren. Avvägningsprotokoll skall lämnas till byggherre. Benämning: Handling (Sakord): Protokoll . Kungliga Tekniska Högskolan 1954-199 F- Avvägning protokoll och beräkningar 1958-1988.

F- Avvägning protokoll och beräkningar 1958-1988 . TMALL 03Spårväxel Avvägningsprotokoll ver. Detta formulär används tillsammans med TDOK 2013:06Spårväxel Byggande och hantering, Detta . Avvägningsprotokoll på grunden efter avslutat arbete. Avvägningsprotokoll för bjälklaget (golvet på övre plan) visar befintliga höjder.