Temperaturskala kelvin

Termometer med skalor i både grader Celsius och kelvin. K) (skrivs i löpande text kelvin och inte Kelvin, alternativt K, se nedan) är SI-enheten för temperatur, . Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas. Notera att kelvin inte inleds med en versal eftersom det tillhör SI-enheterna.

Lord Kelvin lånar sitt namn till kelvinskalan Den svenska astronomen Anders Celcius (1707-44) möter vi varje dag när vi hör eller läser . Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter Lord Kelvin. Celsius till Kelvin (ºC till K) konverterings omvandlare för temperatur omvandlingar med ytterligare tabeller och formler.

Eftersom en temperaturändring på en grad Kelvin motsvarar en temperaturändring på en grad Celsius och Kelvin = -27C, är formeln . Omvandla temperaturvärden mellan enheterna Celsius, Fahrenheit och Kelvin. Det finns en annan temperaturskala, kelvin, som ofta används när man talar om extremt låga temperaturer. Kelvinskalan börjar med vid den absoluta . Temperatur omvandlare är en gratis online-kalkylator för konvertering metriska och brittiska enheter av temperatur.

Omvandling mellan celsius, kelvin, fahrenheit. Färgtemperatur vid olika Kelvin-värden Färtemperatur (Kelvin). LED-lampor som understiger 30kelvin brukar benämnas varmvita.

Absoluta nollpunkten är satt till kelvin (K) och vattnets trippelpunkt till 27K.

Anledningen till denna något udda temperatur är historisk och kommer sig av . Hjälp: Börja vid att skriva talet du vill omvandla i den översta text-boxen. Därefter välj enheten du vandlar om från från den översta välg-boxen. Temperatur går att mäta och i vårt land används enheten grader Celsius (°C) efter. Ett föremål kan alltså aldrig ges lägre temperatur än grader Kelvin.

Man mätte temperatur också innan man insåg skillnaden mellan värme och. Lord Kelvin, som redan 18insåg att det var möjligt att hitta en temperaturskala . Negativ temperatur låter som en paradox, eftersom noll Kelvin (– 27grader Celsius) normalt ses som den lägsta möjliga temperaturen. Idag är Celsius skala officiellt ersatts av Kelvin temperaturskalan, men bör ändå tillämpas i dagligt bruk. Die thermodynamische Temperatur ist wohl die verwirrendste Einheit der Physik.

Vid beräkningar använder vi ofta en temperaturskala med samma gradläng KELVINSKALAN. En grad Celsius är alltså lika stor som en Kelvin.