När uppfanns termometern

Den hade varit känd i mer än ett sekel, också i vårt land. Fahrenheit och Réaumur hade kommit före Celsius och även andra . Här finns svaren och även annan nyttig information som till exempel hur en termometer fungerar.

Under åren som följde försökte vetenskapsmän förbättra metoden och uppfann över olika temperaturskalor. Galileo Galilei uppfann termometern i sen 159 långt innan många av hans andra uppfinningar och upptäckter, som inträffade för det mesta efter 1600. Termometern är ett instrument för temperaturmätning. Gastermometern används vid vissa vetenskapliga undersökningar.

Vem som uppfann termometern är inte helt oomtvistat, även om Galilei. När det gäller att gradera termometern sticker även här tre namn ut: . En termometer är ett mätinstrument för mätning av temperatur. Exempel på sådana termometrar är sprit- och kvicksilvertermometern, samt . Han som uppfann termometern som används i de flesta.

Men sedan vände ju Carl von Linné på hela termometern så den blev till den . Vid års ålder (1709) uppfann han sprittermometern, men för att få ett noggrannare och bättre . Efter Anders Celsius död vändes skalan och Celsius-termometern skapades, med grader som vattnets fryspunkt. Enligt vissa var Carl von Linné en av de .

Galileo Galilei uppfann termometern sen 159 långt innan många av sin andra uppfinningar och upptäckter, som inträffade för det mesta efter 1600. Nyckelord: termometer med fasta fixpunkter och 100-gradig skala. Anders Celsius var en svensk fysiker och astronom. Det han är mest känd för är att han uppfann Celsius termometern. I termometern finns det ofta en färgad vätska, det är en sorts sprit.

Han som uppfann termometern heter Anders celsius. Vanligen finns han med som en liten ring och ett C, grader celsius. Han uppfann dock inte termometern, inte heller gradindelningen. Uppfinnaren Anders Celsius, uppfann 1741en temperaturskala, Celsius.

Celsius uppfann inte själva termometern, den hade varit känd i mer än ett sekel. Daniel Farenheit, Gdansk uppfann sprittermometern och kvicksilvertermometern. Hans skala byggde att grader var kallaste temperaturen i . Н’ u’ppdaga nig’otf, som icke Тёщ:- т’атй ‘Halŕläl – ЛЬЕ ЬетЬг säledes, att Sartorius uppfann termometern, _och_ att_ Harvey upptäckte blodets omlopp.