Spole magnetfält

I en spole så går magnetfältet genom spolens hål och ut. Det är viktigt att komma ihåg att magnetfältet alltid går från syd till nord inuti spolen men från nord till . CachadLiknandeDet bildas ett magnetfält kring en strömgenomfluten ledare.

Riktningen på magnetfältet i spolen fås med hjälp av en variant av tumregeln. En laddning Q som rör sig i ett magnetfält påverkas av en kraft Fm = Q v B. Om ett stavmagnet förs in i en spole kommer magnetfältet i spolen att ändras. Har du kommentarer till materialet på den här .

När strömmen genom en spole ökar, ökar också magnetfältet runt ledaren. Minskar man strömmen minskar magnetfältet, och energin återgår till den elektriska . En elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström. När en ström leds genom spolen tränger dess magnetfält genom kärnan och . Det kan även förstärkas av magnetiska material, t ex järn.

Gy Fysik Heureka Kap Magnetfält Kapitelsammanfattning. This has English and Swedish subtitles) Hur påverkas en elektrisk spole i ett magnetfält. En annan metod att avmagnetisera är att föra in föremålet i en spole som har ett växlande magnetfält genom att man föder spolen med växelström. Lång spole (spolens längd spolens radie) l.

Inducerad spänning i en spole som roterar i ett magnetfält. Jordens magnetfält är approximativt en magnetisk dipol med ena polen nära den. En spole är intressant ur magnetisk synpunkt därför att varje varv i spolen . Genom att koppartråden är lindad så många varv i spolen, koncentreras magnetfältet, och blir starkt inuti spolen.

Ju fler varv i spolen, desto starkare magnetfält . Magnetfält utövar en kraft på laddningar som rör sig. En lång spole utan ändar Dvs: räkna som en lång spole där varvtätheten är:. Flödestäthet och magnetfältet kring en elektrisk ledare. Magnetfältet nära strömförande ledningar, slingor och spolar.

Om en sådan spole placeras på var sin sida om elektron- röret kommer röret att genomkorsas av ett praktiskt taget homogent . En spole lagrar dock energi i ett magnetfält till skillnad från en kondensator som lagrar energi i ett elektriskt fält. En spole består ofta av en ledande tråd som är .