Magnetfält runt ledare

Magnetfältet runt en rak ledare som det går ström genom kommer att cirkulera runt ledaren. Beroende på vilket håll strömmen går åt så kommer magnetfältet gå . Daniel BarkerEn av de mesta avgörande upptäckterna inom fysiken.

Magnetiska fältlinjer kan också lindas runt, runt utan att slutas, men också . CachadLiknandeDet bildas ett magnetfält kring en strömgenomfluten ledare. Lägger man höger hand runt spolen med fingrarna i strömmens riktning kommer tummen att peka i . Magnetiska fält uppkommer så fort ström flyter genom en ledare, och bildar slutna cirklar runt ledaren.

De magnetiska fälten uppkommer både vid den elektriska . När en ledare kopplas till en spänning så att det går en ström genom ledaren uppstår ett magnetfält runt omkring ledaren. Magnetfältet B runt en lång rak ledare induceras av den ström I som går genom ledaren, magnetfältets riktning bestäms även av vilken riktning strömmen som . Fältet bildar slutna banor omkring den ledare där strömmen flyter. Därför får man en ytterligare förstärkning om spolen lindas runt en järnkärna.

Mål: Att förstå magnetfält runt ledare och kunna göra uppgifter om detta.