Kvicksilvertermometer återvinning

Kvicksilvertermometrar sorteras som farligt avfall och omhändertas på ett säkert. Kvicksilvertermometrar och Cytostatika (cancermedicin) och ska lämnas till en återvinningscentral. Sprutor och kanyler kan du lämna in på de flesta apotek i en .

Kvicksilvertermometer sorteras som Farligt avfall. Farligt avfall lämnas till Återvinningscentralen. Bekämpningsmedel, brandfarliga produkter eller produkter som innehåller tungmetaller, exempelvis kvicksilvertermometrar och vissa batterier.

Farligt avfall Sorteras soFarligt avfall.

Kvicksilvertermometrar lämnar du till farligt avfall-bilen, in på en miljöstation eller återvinningscentral. Läkemedlen förbränns i anläggningar med avancerad . För att vi ska kunna återvinna så mycket som möjligt är det viktigt att du lägger rätt. Lösningsmedel; Klorin; Kvicksilvertermometrar; Saltsyra och kaustiksoda . Om du fortfarande äger en kvicksilver termometer, är det dags att återvinna den och välja en digital eller en alkohol termometer istället. Cytostatika (cancermedicin) och kvicksilvertermometrar ska dock lämnas till kommunens återvinningscentral.

För använda sprutor ochkanyler kan du på de . Brännbart material förbränns och återvinns som. Kvicksilvertermometer, Farligt avfall, Återvinningscentralen.

Kylklamp, Brännbart hushållsavfall, Vanliga soppåsen. Du är här: Start \ Boende miljö \ Avfall och återvinning \ Sortera lämna avfall. Här hittar du öppettider och adress till Norra hamnens återvinningscentral i Malmö. Här hottar du öppettider och adress till Bunkeflo återvinningscentral i Malmö. Här hittar du öppettider och adress till Gastelyckans återvinningscentral i Lund.

Kraschade kvicksilvertermometer: när du behöver kontakta Emergency Management Division? Serviceinformation MERCURY ÅTERVINNING timmars hotline. Sådant som kan återvinnas, till exempel förpackningar, ska naturligtvis sopsorteras och.

Startsida; Återvinning; Sorteringsguide; Kvicksilver (termometer).