Volt transformator

Transformator som omvandlar 1V till 2V. Används för att ansluta utrustning med svensk jordad stickpropp eller europakontakt i USA eller Japan (jordad). Transformator som omvandlar 2V till 1V.

Används för att ansluta utrustning med amerikansk eller japansk stickpropp (jordad eller ojordad) i Sverige. Hög effekt (3W); Omvandlar både kontakt och spänning. Om du behöver en hållbar transformator kan vi tillhandahålla en mängd olika transformatorer som.

Säkerhets transformatorer Tufvassons 2till 1Volt AC.

Transformator för anslutning av produkter från USA för 110VAC till ett Svensk uttag med 220VAC med US-uttag. Anslutningar, Utrustad med uttag för amerikansk ojordad stickpropp. Transformator, Omvandlare, Omformare, Inverter, Landström, Båtelektronik, 2- 1volt, US 1volt.

En transformator är tyvärr det enda sätte att få ut 1volt i Sverige. W vid 1volt och mata denna seriekrets med 2volt så .