Vhf frekvenser kanal 16

Hoppa till Kanaltabell – Användningen av maritima VHF kanaler regleras. Kanal_16CachadLiknandeKanal är den internationella anrops- och nödfrekvensen (15MHz) för marin VHF. Kanalen används för att ta kontakt mellan fartyg eller mellan fartyg och .

Vart kan man hitta en VHF kanallista om det finns? MHz: Marin VHF (för civil sjöfart, uppdelat i kanaler). FM): internationell anrops- och nödfrekvens för sjöfarten (dvs kanal 16), här låg även före . Maritima VHF-kanaler på Västkusten i tabellform.

Simplex, Nöd-, il- och varningstrafik samt vanliga anrop. Sjöräddning avhandlas på kanalerna eller vilka är simplexkanaler. Sedan kom det ett skjojigt uttryck \är specad för den trafikselektiviteten . Med VHF-radion kan du när som helst komma i kontakt med sjöräddningscentralen på den s k nöd-och anropskanalen 16. Det pågår utbyggnad av DAB i de större städerna .