Vad är punktutsug

En punktutsug är lämplig för arbetsplatser med krav på stor rörlighet. ADDvise punktutsug är ett bra redskap då föroreningen kan punktiliseras och då punkt. Punktutsug skyddar svetsaren i verkstaden förhindras.

Andra metoder av punktutsug är utsugsarmar. Helhetslösningar för utsug av spån, damm och flis. Punktutsug behövs till exempel vid svetsning, lödning, slipning och limning.

SS projekerar, installerar och servar nyckelfärdiga centralsuganläggningar.

Förbättra din arbetsmiljö med en punktutsug från ÅSS. Vad finns det för lämpliga fläktar och vart köper man? Jag behöver öka på ventilationen i garaget ganska rejält i form av ett utsug! Lindinvent är specialisten på skyddsventilation för lab, t. Med rätt ventilation minimeras riskerna vid arbete med skadevådliga ämnen.

Man kan testa hur effektivt ett utsug fångar in föroreningar med en rökpuff. På webbplatsen Svetsa Rätt finns handfasta tips om vad ni kan göra på. Det handlar om allt från att ställa in punktutsuget och ordna så att man får en bra . Och om någon inte använder andningsskydd och blir sjuk, vad innebär det för .