Vad är friktion

Hur kan det komma sig att vissa ytor ger upphov till mycket större friktion än andra? Friktion är inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. CachadExempel på friktionskraft är om bilens hjul mot vägen eller friktionen mellan.

Friktion betyder bromsningskraft, När tyngden ökar så blir det en större friktion. För att förstå friktion måste vi först först en hel del begrepp. Vi har en känsla för friktion innan vi riktigt exakt vet vad det är. När det är halt ute vet vi att det är låg .

När man skjuter en låda framför sig över golvet känns det trögt. Mellan lådan och golvet finns en bromsande kraft som kallas friktionskraft. Det är inte konstigt att reformer mot en friare rörlighet leder till friktion och nya problem. Dock har problemen börjat hopa sig redan efter ett par lektioner. Jag fattar helt enkelt inte vad friktion är.

Friktion, fysik, är en kraft som är motriktad den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Friktion kan betecknas som det motstånd som finns mellan två ytor ligger an mot varandra. Friktionen kan vara så stor att ytorna inte rör sig mot varandra.

Hypotes: Jag tror dessa faktorer påverkar friktionen: 1) underlagets yta, 2) föremålets yta och 3) föremålets tyngd.

Vad händer när ni drar en kamrat som har gymnastikskor? Elever som letar exempel på friktion kan förslagsvis fördjupa sig i något av nedanstående och . Vad händer när ni åker i rutschkanan på olika sätt, till exempel på sand eller snö,. Ibland vill vi ha låg friktion, till exempel för att glida snabbt på våra skridskor.

Denna sammanfattning av Fysik lär dig vad krafter är, exempel på krafter och. Glidfriktion är alltså den friktion som finns mellan ett föremål i rörelse och ytan . Friktion är en motkraft som uppstår när ytor gnids mot varandra. Men hur ska de få datormusen att sluta fungera och vad är friktion egentligen?