Vad kostar en gränsutvisning

Gränsutvisning (ingen förrättningsåtgärd): 7kr första pkt + 8kr per ytterligare . Vi på Lantmäteriet kan hjälpa dig genom en gränsutvisning.

En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning. Läs mer om priserna via länkarna Information om gränsutvisning till höger. Priserna för gränsutvisningar, särskild gränsutmärkning och fastighetsbestämning hittar du i vår prislista för kartor och . Måste man ta dit lantmätare som sätter ut nya pinnar och vad kostar det. Jag och grannen skall sätta en häck men vet ej var.

Här får du veta hur du ansöker om lantmäteriförrättning, hur det går till, hur lång tid det tar och vad det kostar. Vid en gränsutvisning markeras gränsen med markering som till exempel träkäpp eller sprayfärg. En gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd men lantmäterimyndighetens personal kan hjälpa till med att hitta gränsmärken och med utstakning. Vad själva gränserna beträffar, så är det bara den gamla . Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan en gränsutvisning göras. Kostnad debiteras per timme enligt kommunens taxa.

Vid osäkerhet om var fastighetens gräns går kan man. I de fall där gränserna inte är utredda kan kostnader för utredningsarbete . Gränsutvisning: Du kan få hjälp med en tillfällig markering av en befintlig fastighetsgräns. Vid en gränsutvisning görs inga markeringsarbeten.

Observera att en gränsutvisning inte är en förrättningsåtgärd och därför är den. Därför kontrolleras alltid fastighetens gränser intill byggnaden på samma sätt som vid en gränsutvisning.