Vad används laser till

Monokromatiskt ljus betyder att ljusstrålarna har samma våglängd. Laser är ett monokromt och koherent ljus. Lasertekniken används väldigt mycket inom många områden.

Vad är då skillnaden mellan laser och vanligt ljus? Hur används laser för att behandla smärta och inflammation? En maser bygger på samma princip som en laser, men använder mikrovågor istället för synligt ljus.

Klass 3R Gränsfall för vad som skadar ögat.

Då man vill läsa av CD-skivan för att veta vad det är på den använder man sig också av laser. Då belyser man CD-skivan som då reflekterar tillbaka laserstrålen . I Sverige används laserterapi på många olika kliniker inom t. Den här rapporten skall försöka göra det något lättare att begripa vad begreppet laser handlar om och var utvecklingen . En laserstråle är ljus med speciella egenskaper. I laserskrivare och cd-spelare används dock mycket svaga lasrar. Laser Order LASER är en akronym, tagit från engelskans ”Light Amplification of.

Den terapeutiska lasern används idag för behandling av många olika besvär i. Vid laserbehandling aktiveras och påskyndas cellernas och därmed kroppens självläkning.

De lasrar som används vid den här typen av behandlingar har flera olika namn: terapeutisk laser, kall laser, low-level laser. På denna sida skall vi försöka förklara hur laserljus produceras, varför det är så användbart och. Lasershower använder oftast gaslasrar, inkluderande argon, krypton-argon och helium-nenonlasrar. Ordet laser kommer av light amplification by stimulated.

I motsats till vad de flesta tror så är inte lasrar särskilt ögonfarliga – ingen. Laser används inte minst vid behandling av ögonsjukdomar. Brytningsfel innebär att linsen i ögat inte samlar eller sprider ljuset tillräckligt bra.

Sök bland över 300uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser. Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper: 1. Starka lasrar som kan användas för att skära, . Strålningen används bland annat för att bearbeta material och mäta avstån vid. Svåra laserolyckor har inträffat vid industriarbete på grund av felaktig . Laser är ett ljus som går helt parallellt. På så sätt kan man koncentrera lasern, ljuset. Laserljus skiljer sig från vanligt vitt ljus (synligt ljus) genom att det INTE är diffust, utan.

Vad ska man tänka på när man använder laser?