Underkörningsskydd lastbil regler

Särskilda krav på tung lastbil och tung buss konverterad för reducerade avgasutsläpp. Bakre underkörningsskydd på lastbil och släpvagn.

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – bIldAd AV ÅKARE FÖR ÅKARE inställd på sådant sätt att lastbilen inte kan framföras . Värdelöst: Underkörningsskyddet enligt de nya EU-reglerna viker sig och personbilen fortsätter in under lastbilschassit – en dödsfälla. Underkörningsskydd är en anordning baktill på lastbilar och släpvagnar.

Det sköna i kråksången är ju att reglerna för undantag gäller fordon som är konstruerade . För att uppfylla UN ECE Rmåste lastbilar vara utrustade med ett bakre underkör-. I detta dokument beskrivs Scanias bakre underkörningsskydd och hur det. Mer information finns i dokumentet Regler för ditsättning av . Underkörningsskyd främre och bakre Behövs endast på lastbil vars totalvikt överstiger ton.

Skall vid påkörning av lastbilen om möjligt hindra att det . VBG har ett komplett program av underkörningsskydd för lastbilar och släpfordon. Systemet av skyddsbalkar och gavelsatser är anpassat .