Underkänd besiktning

När besiktningen är klar berättar teknikern vad som är bra att veta om ditt fordon och vad resultatet innebär. Du får ett protokoll med resultatet godkänt, underkänt . När besiktningen är klar får du ett protokoll där resultatet av besiktningen anges.

Fråga oss gärna om det är något du undrar över. Om ditt fordon har blivit underkänt måste du åtgärda felen snarast. Om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll föreläggs fordonet om ny besiktning.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om besiktning och våra tjänster.

Mitt fordon har underkänts och jag måste göra en ny besiktning – vad innebär . Efterkontroll – om ditt fordon blivit underkänt vid en kontrollbesiktning. Fordonet är underkänt Ny besiktning måste göras Du bör åtgärda felen snarast och därefter låta göra en ny kontroll. Fordonet har underkänts – ny besiktning måste utföras. Du får inte använda fordonet mer än vad som är . Morgan Isacsson arbetar som teknikkonsult på Svensk Bilprovning.

Han har varit med om över 10besiktningar och kan om någon . Mer än en fjärdedel av alla bilar som besiktades under 20blev underkända med krav på efterkontroll. De nuvarande reklerna är ju helfåniga, tidigare var det mer solklart.

Det vid körförbu sen om man får nedslag på besiktningen fast INTE. När ditt fordon blivit underkänt med krav på efterkontroll bör du åtgärda . Så har man varit och besiktat bilen idag då. En man i Uddevalla körde sin bil till besiktning tre gånger samma dag. Det slutade med att fordonet blev underkänt – för andra . Om man kör bil efter att den blivit underkänd på besiktning gäller inte vagnsskadeförsäkringen på den egna bilen, säger Dan Falconer.

Om ett fordon underkänts vid besiktning och ny kontrollbesiktning måste utföras gäller att felen måste åtgärdas snarast. Periodisk besiktning av museifordon och släpvagn på högst 5kg. Om fordonet blir underkänd på en drop in bilbesiktning och måste göra en efterkontroll så finns det även ackrediterade bilverkstäder som kan släcka tvåor åt dig. Nu är man hemkommen från SBP, dom var trevliga tills man kom till sista punkten .