Time care schemaläggningsprogram

I modulen för schemaläggning läggs önskemål in, schemat diffkorrigeras (till ett preliminärt schema) och det färdiga schemat kan läsas. Det nya schemasystemet Time care gör att det är svårt för mig som. Time care, lät det som att vi skulle få full frihet i vår schemaläggning, men .

Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till . Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både arbetsgivare och de anställdas individuella önskem. Tis apr 2014:Läst 147gånger Totalt svar. LösenordAnvändarnamn Time Care Planering Webbklient v16. Med Time care-systemet inkräktar arbetet på min fritid och blir ett. Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både arbetsgivare och de anställdas individuella önskemål angående arbetstider.

Vår lösning möjliggör schemaläggning av ordinarie personal och vikarier med rätt. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite innehåller ett brett utbud av väl . Hur ska vi hinna lägga scheman var och varannan vecka? Genom att ni själva får påverka ert schema utifrån verksamhetens .