Termometerfabriken viking bruksanvisning

Termometerfabriken Viking – digital and traditional thermometers. Marknadsförs av Termometerfabriken Viking AB . Marknadsförs av Termometerfabriken Viking AB.

Denna produkt är ej avsedd för medicinskt bruk eller information till allmäheten. För vidare information, se även den engelska bruksanvisningen.

Marknadsförs av Termometerfabriken Viking AB Sverige. För ytterligsrre information se den tierspràkiga manualen. Termometerfabriken Viking AB är ett litet aktiebolag med anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en förlust på 9TKR.

Vikings temperaturgivare har god räckvidd med hög tillförlitlighet, värden som skickas är mycket. Barografindikationen visar lufttryck för de senaste timmarna.