Termoelement typ k noggrannhet

Givare: Termoelement typ K; Noggrannhet: Klass 2; Längd: mm; Diameter: mm; Svarstid luft: sek, vätska: sek. Under 200°C mäter termoelement med en noggrannhet bättre än ca ± 5°C, men. För industriella givare där noggrannhet och stabilitet prioriteras används i.

I dessa temperaturer är termoelement, främst av typen N och K, goda alternativ. Termoelement typ K är den mest använda och bäst kartlagda. SRO är ett hysteresfenomen som påverkar termoelement K vid mätning över 2°C. N allt mer populär som alternativ till typ K. Termoelement bygger på att ledare får lägre täthet av elektroner.

Mätningen ska uppfylla alla krav på noggrannhet. Noggrannhet vid +25°C, type K: ±3°C (-100+250°C). Sensor extern: termoelement type K, J, T, E. Utsignal från PthO-givare och termoelement typ K. Noggrannhet – Vilka noggrannhetskrav finns på mätningen? Termoelement typ K klarar mätningar i området -2till +12°C. Exempel på sådana givare är termoelement och resistanstermometrar.

K anger den absoluta temperaturen som är 273.

Noggrannheten för denna typ av termometer utvecklas kontinuerligt och därmed förbättras .