Strömtransformatormätning

Att det behövs strömtransformatormätning beror på att våra elmätare inte klarar av att mäta med korrekt noggrannhet inom de standardiserade normkraven utan . Mätanordning för lågspännings strömtransformatormätning utföres enligt SS. Strömtransformatormätning installeras normalt vid 80A mätarsäkring.

Acti iEM3000-serien är kompakta energimätare för direktmätning upp till A alternativt för strömtransformatormätning. Söker ett kopplingsschema för LSP-energimätare med strömtransformatorer. Har en GARO strömtransformatorlåda med säkringar och . Abonnemang utformat för strömtransformatormätning ska byggas om till direktmätning när abonnemanget sänks till intervallet 16-63A.

SM05 0–50A, analog strömtransformatormätning, -, ST, 1626. SM10 0–100A, analog strömtransformatormätning, -, ST, 1626. Mätartavla för strömtransformatormätning samt plats för . Manual Elmätare: Elmätare för solcellsproducenter samt anläggningar över A. MINI Meter kan användas för både direkt och strömtransformatormätning. Inmatningsenheter för direktmätning max 63A.

Testad enligt krav i SS-EN 61439-och uppfyller kraven för arktiskt klimat. Vid nedsäkring av anläggning med strömtransformatormätning gäller att Kraftringen tillåter nedsäkring till A under förutsättning att mätnoggrannheten ligger . Vid mätningsmetod strömtransformatormätning: En sänkning kan innebära en kostnad för byte av strömtransformatorer.

Gäller för kunder med strömtransformatormätning. A eller mer) och när direkt mätning ska tillämpas (16A till 63A). Acti iEM30serien är kompakta energimätare för direktmätning upp till 63A alternativt för strömtransformatormätning. Elektronisk Energimätare 3-fas 2-vägs med display, kalibrerad och MID-certifierad. För strömtransformatormätning, med inställbart.

Köp den till specialpris hos din elgrossist under november och december. I sortimentet finns bland annat modeller med. Telekablar förläggs i installationsrör mynnande underifrån i. Figur Principskiss för strömtransformatormätning. Om mätning utföres med strömtransformatormätning under 63A tillkommer en mätningsavgift på 1. Abonnemang på A och större skall vara utformade för strömtransformatormätning, abonnemang på A och mindre skall vara utformade för direktmätning.

Mätarna kan antingen användas för direkt anslutning eller för strömtransformatormätning. Typiska användningsområden är inom områdena energistyrning, . Fördelningarna byggs enligt kundönskemål med direktmätning eller med strömtransformatormätning. Logga in för att kontrollera priser och lagersaldo.