Ss 424 14 37 kabelförläggning i mark

Denna standard ger anvisningar om förläggning av kabel i mark. Beträffande kabelförläggning i byggnader se SS 438. EBR KJ 41:Kabelförläggning för max 1kV.

SS 4Svensk Standar utgåva SRS = Skyd Rör, Svåra förh. Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 4skall innan det påbörjas anmälas på. Rören skall uppfylla kraven enligt SS 4utg.

Svensk beteckning: SS 43 utg 3:1989.

EBR KJ 41:– Kabelförläggning max 1kV. Den från 2006-07-gällande SS 4utgåva har anpassats till ändrade. SS 43 utgåva 200 Kabelförläggning i mark. Se också art nr 05174 Kabelförläggning i byggnader, SS 424 . SS 4”Kabelförläggning i mark” och.

SS 4Utgåva Kabelförläggning i mark. SS 4Utgåva Kraft-, styr- och installationskablar – Typbeteckningar (svenska). Ledningen förläggs i enlighet med SS 43 kabelförläggning i mark, om . Standarden förklarar vilka krav som ställs på kraftkabelförläggning i mark liksom samförläggning med andra kabeltyper.

SS-EN 61386-24: Kabelskyddsrör för förläggning i mark Internationell standard som beskriver kraven för rör förlagda i mark. Mark där fullt förläggningsdjup ej kan erhållas. SS 4utgåva Kabelförläggning i mark. Följande anvisningar gäller för förläggning av kabelrör för elserviskabel inom tomtmark. Rören ska uppfylla kraven enligt SS 437.

Inom tomtmark är det kunden som ska se till att grävning, förläggning av kabelskyddsrör och återfyllning blir utfört. Bild visar samförläggning i mark med kabelskyddsrör. Alternativet är väl gul plastslang ett par decimeter ner i marken och då får.

För införing av elkablar i byggnader gäller standarden SS 4figur 1a och 1b.