Spänning enhet

Spänning betecknas med U och har enheten volt (V). Enheten volt är ingen grundenhet i SI utan definieras som den spänning som krävs över en elektrisk last . Mekanisk_spänningCachadLiknandeSpänning är inom mekanik och hållfasthetslära termen för negativt tryck (med SI-enheten pascal).

Ordet spänning kan också syfta på spännkraft, som är den . SI-enheterna är de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet (SI),. Volt (V), är en härledd SI-enhet för elektrisk spänning (elektromotorisk kraft). SI-enheterna watt och ampere och blir då ekvivalent . Spänning; Ström; AC och DC; Resistans (motstånd); Ohms lag. Samma sak gäller för en elektrisk spänning: ju högre den är desto mer ström kan den sätta fart på. Elektrisk spänning mäts i enheten volt, som förkortas V. Elektrisk spänning mäts i SI-enheten volt som förkortas V. Elektrisk spänning delas in i olika storleksområden.

I Sverige görs indelningen klenspänning, . Jag hittar ingen klockren verbal förklaring på spänning eller.