Sluten krets synonym

Svar på frågan: vad betyder sluten krets? Föreslå en synonym eller ett motsatsord till sluten. En sluten krets inom elektrotekniken är en elektronisk krets som det flödar ström igenom.

Betydelsen av sluten krets dess innebörd kan variera! En sluten krets ger en oavbruten sökväg för aktuella att flöda, och kan definieras som en komplett elektrisk. Om du vill kontakta oss gällande annonser, maila . Exempel på hur man använder ordet kretsen i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns.

Engelsk översättning av ‘krets’ – svenskt-engelskt lexikon. Fler engelska översättningar av: sluten krets. Exempel på hur man använder ordet sluten i en mening. Han framträder visserligen i en sluten krets.

Sprids verket till en större krets används de inte längre för enskilt bruk. Informations och Kommunikations Teknik används ofta synonymt med begreppet IT. Idag, onsdag mars, har jag lärt mig synonym och motsats ord. Bakgrund För att det ska flyta ström i en sluten krets måste det finnas en. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok.

Om mänskligt ingripande fordras för att uppnå en sluten krets, bör helst termen manuell styrning . SI-enheten för elektrisk induktans, lika med en elektrisk potential på en volt induceras i en sluten krets av en nuvarande variera jämnt av en ampere per sekund. Idén om sluten krets, kategori tillämpades av samtliga respondenter. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i. Ordet Copyright används ofta synonymt till upphovsrätt. Synonymer för ordet Sluten Samling, alla hittade — 1 antonymer — 0. Jag försökte, halvt i sömnen, koppla min flickvän till en sluten krets.

Denna produkt är endast avsedd för hantering i slutna system. Provtagning via en sluten krets eller annat system för att undvika.