Åskskydd villa

På Plus i SVT informerades om åskskydd med hjälp av Räddningsverket. Skydden de rekommenderade var vårt Åskpaket 1. Sannolikheten att en villa skall träffas direkt av blixten är relativt liten.

Hur du bäst skyddar din villa och dina apparater mot åska. Visst är det magiskt med naturens krafter vid ett kraftigt åskväder? Jag planerar att ta hem en elektriker som skall få installera ett åskskydd på inkommande matning i fasadmätarskåpet på vår nybyggda villa.

CachadLiknandeThunderGuard åskskydd ett överspänningsskydd mot åska.

Så vad behövs för att skydda en villa, lantgård eller fritidshus? Tälta helst inte alls på utsatta platser som till exempel i fjällen eller på väldigt plan mark. ERBJUDANDE FRÅN LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG.

Den som lämnar sin villa eller sommarstuga för en längre tid ställs alltid inför ett dilemma: bör. Det finns tre typer av åskskydd för vanliga hus. Det kombinerade grov-finskyddet BSR skall väljas om inkommande ledning till villa är en luftledning på landsbygd eller om åskledare är installerad på .