Shunt inopererad i hjärnan

Det finns i dagsläget inget botemedel för hydrocefalus, men en shunt av den typ. Därefter borras ett litet hål i skallbenet och slutligen görs också en mycket liten öppning i dura, ett skyddande lager kring hjärnan. En VP-shunt kan då opereras in i något av hjärnans hålrum så att vätskan kan.

Information till dig som skall genomgå Shuntoperation. Normaltryckshydrocephalus, NPH, är ett tillstånd som är orsakat av en störd vätskeomsättning i hjärnan. Man kanske ska operera in en shunt för att leda bort likvorvätskan. Denna vätska omger hjärnan och transporteras därifrån via en förbindelse .

Behandling finns och kan ske i och med att en så kallad shunt som leder likvorvätska från hjärnan och ner till buken opereras in. Principen för ett neurokirurgiskt shuntsystem är att dränera likvor från hjärnans ventriklar till en extrakraniell kavitet där likvor kan . Med hjälp av en inopererad shunt och en slang har kirurgerna kunnat leda bort den. Sjukdomen innebär att vätskan som omger hjärnan ökar.

Mio har högt tryck i den vätska som går mot hjärnan – sjukdomen heter. Hur det än blir kommer du till stor sannolikhet få en sån inopererad till slut ändå, då det .