Södra cell värö

Utifrån veden som råvara producerar Södra Cell Värö högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I den utbyggda fabriken, med driftstart . Under hösten 20påbörjade Södra Cell Värö en utbyggnad av hela. Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider, m. Södra Cell Värö, mer känd som Värö bruk, är ett sulfatmassabruk i Varbergs kommun, Hallands län, beläget intill Viskans utlopp i Kattegatt, cirka km norr om . Södra Cell inviger den september sin nya produktionsanläggning i Värö.

Skogsindustriernas v Carina Håkansson deltar i invigningen.

Kungen, Lena Ek ordförande i Södra och Jonas Eriksson platschef på Södra Cell Värö vid invigning av Södras massabruk i Värö. Nu har utbyggnaden av Södra Cell Värö utsetts till Årets sämsta bygge. Med investeringen kommer Södra Cell Värö att nästan fördubbla sin massakapacitet, från dagens 40ton till 70ton per år.

Massafabriken Södra Cell Värö kommer byggas ut kraftigt och blir därmed ännu mer energieffektiv. COWI har valts som leverantör för projektering för stora . Södra Cell AB är en av världens ledande leverantörer av pappersmassa. Den sammanlagda tillverkningen är cirka miljoner ton pappersmassa om året.