Schema skola mall

Håll ditt lektionsschema uppdaterat med den här praktiska mallen. Ange starttider och tidsintervall för lektionerna så läggs de in i schemat automatiskt. Författare: Christina Günther Datumaj 2007.

Lektion : Schemamall (väldigt överskådligt). Författare: Alexander Karlstorp Datuseptember 2011. Ladda ner gratis schema i Excel och anpassa efter behag.

Ett enkelt schema som passar för att printa eller distribuera.

Om du jobbar med schemaläggning har du säkert redan idag något hjälpmedel för att göra arbetet lättare. Två vanliga verktyg är schemamallen och . Inspiration och gratis material för dig som arbetar i skolans värld. Schemat sitter på sidan på tavlan hela dagen så barnen kan kolla.

För att planera och lägga upp scheman fungerar excel utmärkt. Genom att man kan bygga lösningar som hanterar klassrum, lärare och övriga .