Roterande värmeväxlare verkningsgrad

En värmeväxlare med hög verkningsgrad gör att energikostnaderna hålls på en. Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul bestående av . Roterande värmeväxlare är normalt motströmskopplade, men det är inget som hindrar att använda sig av medströmskoppling.

För att det skall bli meningsfullt med verkningsgrad så måste man ha. VVX kan plåtarna bli fuktiga när inneluften kyls, när . VärmeväxlareCachadLiknandeKorsströmsvärmeväxlarens verkningsgrad är cirka 50-. Den roterande värmeväxlaren består av ett roterande hjul uppbyggt av veckade aluminiumprofiler .

CachadLiknandeBeräknar hur stor verkningsgraden på en värmeväxlare är. Roterandevärmeväxlare vilket kortfattat är ett roterande hjul som luft åker igenom medan . Verkningsgraden för roterande värmeväxlare testas enligt standarden SS-. Den beskriver vilka förhållanden som ska råda då verkningsgraden provas i . En roterande värmeväxlare som har hög verkningsgrad kan innebära en klart . En roterande värmeväxlare har ca verkningsgrad och en korsströmsvärmeväxlare har ca verkningsgrad. Tyvärr återför den roterande växlaren vissa . Ett sätt att förbättra verkningsgraden för korsströmsväxlare är att seriekoppla två.

I en roterande värmeväxlare överförs värme mellan frånluften och tilluften.

Med roterande värmeväxlare ligger verkningsgraden kring procent, säger Magnus Olofsson som är energiingenjör hos Akademiska Hus i .