Romex drainage

DRAINAGE klarar lätt biltrafik och villauppfarter (max tons belastning). Romex easy är en färdigblandad hårdfog som passar bäst till betongsten och vissa typer av natursten på gångytor. Romex drainage blandar du själv och passar .

Läggningsanvisning för hårdfogen Romex DRAINAGE. Romex Hårdfog Drainage (klarar tons belastning). En enkel lösning för att slippa ogräs i fogarna. Romex easy hårdfog för den perfekta fogningen. Välj easy för gångtrafik, drainage för lätt biltrafik och uppfarter.

Område där upplysningar kan inhämtas: Avdelning produktsäkerhet. Använder Romex Drainage fog som är en hårdfog med viss flexibilitet. I övrigt har drainage samma egenskaper som Easy men är ett starkare . ROMEX DRAINAGE GRÅ 27KG HÅRDFOG (Flisby). I övrigt har drainage samma egenskaper som . HåRDFOG FLISBY ROMEX EASY LJUS TILLBEHöR MUR MARKSTEN.

Lämplig till alla typer av plattor, även . För fogning användes Romex Hårdfog Drainage från flisby. Romex så ser vi återigen sprickor efter en vinter.