Rökluckor styrning

Det finns ett antal olika system för styrning av röklucka eller styrning av flera rökluckor. Med den moderna tekniken så ryms de tidigare relativt stora . Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande.

Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och . Ventisol kan hjälpa dig med… …driftsättning av rökluckor …renovering av rökluckor …montering av rökluckor. POE switch – Styrskåp för manövrering av rökluckor med manuell omkopplare och elektronik för automatisk styrning från brandlarmcentral eller liknande. Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande.

Elektrisk styrning via motorer är ett modernt, säkert och bekvämt sätt att styra sin. Rökluckestyrning RLS finns i tre olika varianter som alla är tillverkade i slitstark,. Hos oss hittar du ett komplett system för brandgasventilation till fastigheter och företag. Kontakta oss för mer information och offert!

Denna knapp är avsedd för styrning av rökluckor. Knappen är tydligt märkt med texten Öppning röklucka och man får ut slutande eller brytande funktion. Styrning för öppning av röklucka, sker manuellt från betjänande brandförsvarstablån.

Via en separat styrlåda eller via brandförsvarstablå.

Nyckelbrytare NB-med brandkårslås passar alla typer av styrningar. Gränslägesbrytare för indikering öppen röklucka. Styrning av rökluckor från brandlarmcentral eller. Passage, CCTV, bran industri, alarm samt rökluckor.

Kontrollenhet för styrning av magnetupphängda dörrar. För styrning och reglering av rök och brandventilationsanläggningar. Fönster, rökluckor eller ljuskupoler öppnas eller stängs med elektriska motorer. Service och underhåll utförs på er röklucka rökluckor brandgasventilation.

Brandgasventilation (rökluckor, specifika brandgasfläktar etc.). Styrning för stopp av tilluftsfläkt vid rök i tilluftsaggregat. Service av brandventilatorer, service av rökluckor, montage. Många rökluckor är uttjänta – vi hjälper dig att ha säkerheten på din sida! Utförande och låsning av bommar och rökluckor.

Rökluckor i mark och på väggar är vanligtvis utförda enligt följande:. Brandstyrning används för styrning och övervakning av rökluckor till mindre system. Lämpliga anläggningar är exempelvis mindre hus med två trappuppgångar. Brandstyrning är ett tillvalskort till BAS-familjen för styrning och övervakning av rökluckor med antingen hålldon eller ställdon.

Vi har hjälpt många med installation av brandlarm, inbrottslarm, jordfelsbrytare, rökluckor, nödbelysningar, branddörrar och styrning av fläktar och hissar. Utgångarna används vid styrning av rökluckor, flä.