Resistans i kabel

Resistans är ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets. Ju högre resistansvärde kretsen har, desto högre spänning krävs för att driva en . Elproman marknadsför specialkablar och anslutningsdon med tillbehör, speciellt med godkännande för olika exportmarknader. Använda ohms lag för att räkna ut ström, spänning eller resistans. Ohm har fått ge sitt namn till den elektriska storheten för resistans, ohm och till sambandet . Ett exempel: En ledning på kvmm är meter.

Spänningen är Volt och strömmen är 10Ampere. Ellära A handlar framförallt om grundläggande samband och storheter inom ellära. Viktiga storheter är spänning, ström, resistans, effekt och energi, viktiga . Resistans mäts i Ohm och enheten skrivs med den grekiska.

Om en kabel i en multiledande kabel är känd kan man lätt ta reda på en annan genom . Vi skal regne ut resistansen i kabelen, spenningsfallet i kabelen, og spenningen ute ved. En 420m ledare får vid mmen resistans på ohm. Vi har en lång kabel till brunnen, och pump i brunnen.