Reläskyddstekniker

Du får kunskap och förståelse om reläskyddsteknik genom teori och praktiska övningar. Du lär dig hantera och ställa in moderna reläskyddsystem. Bland de nya utbildningarna finns två helt nya yrkesroller, mejeritekniker och reläskyddstekniker.

Tillsammans med befintliga utbildningar . MiCOM och Sepam är Schneider Electrics reläskyddsserier för elkraftdistribution och transmissionsystem. Apparat- och kontrollanläggningstekniker. Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta med ny- .

IEC-standarden 618för kommunikation i transformatorstationer är en av de mest betydande utvecklingarna inom automation och reläskyddsteknik för . Som reläskyddstekniker arbetar du självständigt och tillsammans med respektive projektgruppen för främst teknikfrågor kring konfigurering, provning och . Du har djup kunskap i elkraftsystemets funktion och är väl förtrogen med jordfel, reläskyddsteknik, olika typer av kompensering, drift av svaga . Reläskydd i samband med vindkraft, dag. Avsikten är sålunda ej att giva någon sammanhängande framställning av de senaste årens utveckling på detta område . Kursen ger dig en grundlig genomgång av reläskyddsteknik,med fokus på selektivplaner. Du får ta del av olika metoder och arbetsmallar och göra ett flertal. Servicetekniker Elkraft- Reläskyddstekniker- Apparat- och kontrollanläggningstekniker- Stationstekniker elkraftUtbildningen är både teoretisk och .

Uppgifter Vill du lära dig det nya inom reläskyddsteknik, kommunikation och ställverk? Bra, för som elkraftingenjör får du arbeta med den senaste tekniken inom . RELÄSKYDD OCH IED:ERS MÄTMETODER OCH SKYDDSFUNKTIONER P.