Refraktometer häst

Colostum Refraktometer (Brix-skala) för bedömning av råmjölkkvalitet. KRUUSE Colostrum Refraktometer ger snabb bedömning av kvaliteten på råmjölken med . Nytt art nr 703- SweVet Piab gamla art nr 1115- Vetgross gamla art nr.

Jag har refraktometer, men har bara kollat precis efter fölning. Använda colostrumrefraktometern för att förutsäga fölning.

Och så kommer då Hannah tillbaka med en stor fryslåda och plasman fördelad i en liters påsar. Refraktometer + foalcheck + plasma RÄDDAR LIV. Nu kan du beställa refraktometer för att mäta antikroppshalten i ditt stos råmjölk genom oss, till ett fantastiskt bra pris. Eftersom denna refraktometer är anpassad för råmjölk hos häst ingår en relevant sskala och notering om vad som är bra respektive dåligt. Andra tecken på att fölet inte mår bra är om det verkar.

Min refraktometer, en oerhört prisvärd evighetsmaskin. Fick inte heller med någon vätska när jag köpte min refraktometer i somras. Med exakt samma vattenhalt i rapshonung och honung från klockljung får man olika utslag i sin refraktometer.

En refraktometer mäter brytningsindex på det ämne man provar.

Sen kan den ju förses med skalor som visar av olika ämnen, temperaturer, . Jag mäter också all råmjölk med en refraktometer för att veta antikroppshalten. De allra flesta föl nappas med två dl bra råmjölk inom ngn timme efter födseln, om . Med kameraövervakning ökar säkerheten och ingen behöver störa hästarna genom. Med hjälp av en refraktometer, kollas råmjölkens kvalitet, dvs att halten av . Vilken risk finns vid provtagning av bukvätska hos häst?