Reaktiv effekt

Denna effektdel, som kallas reaktiv effekt, kommer att sändas tillbaka till. FaskompenseringCachadLiknandeFaskompensering är metoder i ett växelströmssystem för att minska den reaktiva effekt som anslutna laster ger upphov till genom att lasterna orsakar fasskillnad . CachadDen reaktiva effekten är den effekt som tillförs från elnätet och inte blir till nyttigt arbete i en apparat.

Den reaktiva effekten uppstår i induktiva och kapacitiva . I elnät och elledningar transporteras el i två former: aktiv effekt och reaktiv effekt. Den aktiva effekten är den önskvärda effekten som kan uträtta arbete medan . Vad är aktiv-, skenbar- reaktiv- medel- och direkteffekt samt .

Till skillnad mot glödlampor så drar lågenergilampor reaktiv effekt. Detta innebär att elleverantören måste producera uppemot dubbelt så . Y-koppling: D-koppling: I kombination med ohms lag för respektive . Kompensering av reaktiv effekt vid vindkraftverk. Compensation of reactive power in wind power application.

Vidare har metoder för reaktiv effektkompensering utretts och används. Resultatet visar att man kan kompensera bort reaktiv effekt på ett antal olika sätt.